Nedělní ohlášky 22.9.2019

Aktualizovaný rozpis vyučování náboženství a dalších příprav je na nástěnce a na webu farnosti.

Naše farnosti pořádají v sobotu 28.9. poutní zájezd na mariánské poutní místo a místo modlitby na Hoře Živčáková u obce Turzovka. Odjezd přihlášených účastníků bude v 8:00 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem.

Příští víkend se bude v naší farnosti konat s iniciativy modlitební skupinky matek Triduum modliteb všech matek od pátku před večerní mši sv. od 16:30 přes sobotu a neděli. Více informací na plakátku v kostele.

Centrum pro rodinu Ostrava a Charita Nový Jičín zvou všechny ženy a dívky bez rozdílu věku na lekci židovských biblických tanců s lektorkou Gitou Vyleťalovou. Židovský tanec má hlubokou tradici a je zakotven v Bibli, je to modlitba vyjádřená gesty. Lekce proběhne v sobotu 5.10. od 13:30 do 18:00 hodin ve společenské místnosti bývalé restaurace Rusty´s na zimním stadionu. Informace o přihlášení najdete na nástěnce nebo na webu farnosti a Charity.

Sbírka z minulé neděle na pomoc církevním školám vynesla částku 16.866,- Kč. Všem díky za dary v této sbírce.

Jednota Orel Loučka zve na oslavy 100. let výročí vzniku Orla ve dnech 4.10-6.10.2019. Oslavy vyvrcholí v neděli 6.10.2019 slavnostní mši sv., která se uskuteční v 10:00 v kapli sv. Anežky v Loučce. Mši sv. bude sloužit pomocný biskup Mons. Martin David. Více na plakátku v kostele.

Mládež děkanátu Nový Jičín hledá nové animátory do týmu. Nově příchozí zájemce zveme na Teambuildingový víkend od 19. do 20. října 2019. Akce je určena pro mládež od 15 do 25 let. Více na plakátku na nástěnce.

Comments are closed.