Nedělní ohlášky 15.9.2019

Rozpis vyučování náboženství a dalších příprav je na nástěnce a na webu farnosti. Náboženství dětí ze ZŠ Dlouhá, Jubilejní a soukromé školy Galaxie je v jednání. Rodiče dětí, které přišly na první setkání, dostanou zprávu, kdy a kde se náboženství bude konat. Pokud rodiče nebyli na prvním setkání a chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo náboženství, musí se spojit s o. Jakubem, který bude vyučovat.

V pátek 20.9. v 18:00 hod. se na evangelické faře v Janáčkových sadech koná večer s názvem „Via exulantis“ – vyprávění o putování tři poutnic z Brna a ze Suchdolu n.O. až do saského Herrnhutu. Více na plakátku v kostele.

Naše farnosti pořádají poutní zájezd na mariánské poutní místo a místo modlitby na Hoře Živčáková u obce Turzovka v sobotu 28. září 2019. Odjezd: v 8:00 od fulnecké zastávky pod farním kostelem. Návrat nejpozději kolem 19 hod. Cena za autodopravu: dospělí 150,- Kč, děti a studenti 80,- Kč, děti do 6 let bez nároku na místo zdarma. S sebou: kancionál, růženec, jídlo na celý den, platný občanský průkaz, měnu Euro k případné platbě za mikrobus z Korně na Živčákovou Horu (cca 4 €). Doporučujeme si sjednat cestovní pojištění. Přihlásit se lze u kněží v kanceláři, v sakristii nebo telefonicky na farní číslo 731 625 671 u Ivy Jasné nejpozději do pondělí 23.9. Více informací je na plakátku na nástěnce.

Sbírka z minulé neděle na opravy v naší farnosti vynesla částku 17.037,- Kč. Dnešní sbírka byla obětována na pomoc církevním školám. Všem díky za dary v těchto sbírkách.

Dnes bude ve 14 hod. při mši sv. v katedrále v Limburgu v Německu blahořečen nový světec o. Richard Henkes, který působil i v naší diecézi. Od 13 hod. vysílá TV Noe dokumentární film, který přibližuje nově blahoslaveného a od 14 hod. také přímý přenos mše sv. z Limburgu, při které bude prohlášen za blahoslaveného.

V sobotu 21. září v době od 18 do 18:15 hodin se rozezní v den Mezinárodního dne míru kostelní zvony.

Comments are closed.