Nedělní ohlášky 8.9.2019

Zítra, v pondělí, v 17:30 hod. bude na faře setkání všech dopisovatelů a podporovatelů farního zpravodaje Okénko.

Rozpis vyučování náboženství a dalších příprav máte aktualizovaný na nástěnce a na webu farnosti. Prosíme rodiče, aby pokřtěným dětem zajistili náboženskou výuku a růst ve víře vedle různých aktivit a kroužků svých dětí. 1. až 3. třídu na ZŠ Tyršova ul. učí během nemoci katechetky Liby Svobodníkové paní učitelka Alena Kvitová. Domlouvací setkání dětí 1. až 3. třída ze ZŠ Jubilejní a Dlouhá ul. bude tento čtvrtek 12.9. v 13:00 hod. na ZŠ Dlouhá. Na stolečku ve farním kostele jsou přihlášky do náboženství. Pokud přihlášku nevezmete ze stolečku, dostanou ji děti na prvních hodinách. Jedná se hlavně o kontaktové informace pro vyučujícího. Náboženství všech skupin začíná tento týden.

Ve středu od 18:00 hod. bude biblická hodina s knězem v přízemí na faře a v 19:15 hod. možnost přípravy dospělých začátečníků na křest nebo první sv. přijímání.

Naše farnosti pořádají poutní zájezd na mariánské poutní místo a místo modlitby na Hoře Živčáková u obce Turzovka v sobotu 28. září 2019. Odjezd: v 8:00 od fulnecké zastávky pod farním kostelem. Návrat nejpozději kolem 19 hod. Cena za autodopravu: dospělí 150,- Kč, děti a studenti 80,- Kč, děti do 6 let bez nároku na místo zdarma. S sebou: kancionál, růženec, jídlo na celý den, platný občanský průkaz, měnu Euro k případné platbě za mikrobus z Korně na Živčákovou Horu (cca 4 €). Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění. Přihlásit se lze u kněží v kanceláři, v sakristii nebo telefonicky na farní číslo 731 625 671 u Ivy Jasné nejpozději do 23.9. Více informací je na plakátku na nástěnce.


Dnešní sbírka je obětována na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka na pomoc církevním školám. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.
Příští neděli bude v 18:30 hod. poutní mše sv. k Panně Marii Bolestné ve Španělské kapli.


Příští neděli bude ve 14 hod. při mši sv. v katedrále v Limburgu v Německu blahořečen nový světec o. Richard Henkes, který působil i v naší diecézi. Kdo se chce přidat k modlitební novéně, kterou se připravujeme na toto blahořečení, může přes stránky naší diecéze www.doo.cz


Po dnešních dopoledních bohoslužbách si mohou předplatitelé vyzvednou nové číslo diecézního zpravodaje Okno v sakristii.

Comments are closed.