Nedělní ohlášky 1.9.2019

Tento týden bude již farní kancelář v plném rozsahu jako během školního roku. Podobně i bohoslužby jsou v plném rozsahu. V úterý bude i letos během školního roku bohoslužba slova se sv. přijímáním a ve středu nebude večer mše sv. ve Španělské kapli. Ve čtvrtek po mši sv. ve Španělské kapli je pravidelná adorace za obnovu rodin a nový duchovní povolání.

Na zářijový první pátek bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer a také celodenní tichá adorace před vystavenou Nejsv. sv. oltářní ve farním kostele. Kdo by chtěl pomoci s adorační službou, může se napsat na lístek ve farním kostele. První mše sv. pro děti s rodiči bude tento první pátek a zveme děti s rodiči ke smíření s Bohem ve svátosti pokání po prázdninách. Také po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace s tím, že začátek adorace bude vyhrazen dětem s rodiči. Na tuto mši sv. si mohou děti a mládež přinést k požehnání své školní aktovky a batůžky.

Blíží se opět den Města, tuto sobotu 7.9., kdy bude za Město a jejich obyvatele v 8:30 hod. mše sv. ve farním kostele a také možnost otevření některých památkových objektů – mezi nimi našeho farního kostela a kostela Nejsvětější Trojice. Kdo by chtěl pomoci se službou v těchto kostelech, může se napsat na časový rozpis pro jednotlivé objekty na stolečku ve farním kostele.

Rozpis vyučování náboženství a dalších příprav máte na nástěnce a na webu farnosti. Prosíme rodiče, aby pokřtěným dětem zajistili náboženskou výuku a růst ve víře vedle různých aktivit a kroužků svých dětí. Doufejme, že se v rozpisu nic nezmění. Uvidíme, jestli ve čtvrtek bude náboženství na ZŠ Dlouhá ul. nebo na Jubilejní. Bude záležet na počtu přihlášených dětí. Rozpis bude případně upřesněn příští neděli. Na stolečku ve farním kostele jsou přihlášky do náboženství. Pokud přihlášku nevezmete ze stolečku, dostanou ji děti na prvních hodinách. Jedná se hlavně o kontaktové informace pro vyučujícího.

Všichni ministranti mladší a starší mají první setkání v pátek 6.9. od 15:30 hod. na faře. Prosíme o účast aspoň jednoho z rodičů ministrantů, kteří navštěvují ZŠ, hlavně k domluvě služby u oltáře během všedního týdne. Rádi přivítáme mezi ministranty ty, kteří by měli zájem o službu u oltáře při mši sv. Noví zájemci ať přijdou také v pátek v 15:30 na faru.

Rád – ráda zpíváš? Malá schóla hledá nové zpěváky a zpěvačky. Scházíme se každý pátek od 15:00 na faře. První setkání proběhne 6. 9. Na všechny se těšíme.

Oázci s maminkami a babičkami srdečně zvou na společná setkávání při modlitbě matek, katechezích pro děti, hraní í tvoření a to každý čtvrtek od 9:00 h. dopoledne na faře. Za MaMOázu se těší Hanka a Pája.

Sbírka na pomoc novojičínské Charitě z minulé neděle vynesla obnos 17.000,- Kč. Všem díky za každý dar na tento úmysl. Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.

Na stolečku máte k odebrání nové číslo oblíbeného evangel. časopisu Milujte se.

Comments are closed.