Nedělní ohlášky 28.7.2019

Tento týden připadá první pátek zasv. Nejsv. Srdci Ježíšovu. Ráno i večer bude možnost sv. smíření. Během celého dne bude ve farním kostele možnost adorace před vystavenou sv. oltářní. Prosíme, zapište se na lístku v kostele k adorační službě. Po večerní mši sv. adorace nebude.


Sbírka na opravy kostela z minulé neděle vynesla obnos 21.749,- Kč. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Comments are closed.