Nedělní ohlášky 14.7.2019

Letošní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť našich farností bude tuto sobotu 20.7, kdy bude v 11 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze až na Pustevny. Cena autobusu by byla 110,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti do 15 let. Do 6 let má autobus dítě zdarma bez nároku na sedadlo.

Závazně je možno se přihlašovat po mší sv. u pánů kostelníků a to nejpozději do zítřejšího dne. Odjezd autobusu bude až v 8:30 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem. Před dnešní ranní bohoslužbou bylo přihlášeno 14 účastníků. Potřebujeme minimálně kolem 40 účastníků, aby autobus mohl jet. Při nenaplnění, budou přihlášeni během týdne informováni, že se autobus ruší.

Sbírka z příští neděle bude obětována měsíční na opravy v naší farnosti.
Po dopoledních bohoslužbách si mohou předplatitelé diecézního zpravodaje Okno vyzvednou nové číslo v sakristii.

Comments are closed.