Nedělní ohlášky 7.7.2019

P. Lukáš Dořičák, novokněz, bude mít primiční mši sv. dnes v neděli 7.7.2019 ve 14 hod. v kostele ve Veřovicích a po ní bude společné pohoštění. Veřovická farnost Vás všechny zve na toto odpoledne, kdy budou děkovat po sto letech za nové duchovní povolání.

V sobotu 13.7 v 10:30 hod. uzavřou při mši sv. ve farním kostele manželství Vojtěch Rajnoch a Žaneta Kiralová, oba z N. Jičína.


Letošní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť našich farností bude v sobotu 20.7, kdy bude v 11 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze až na Pustevny. Cena autobusu by byla 110,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti do 15 let. Do 6 let má autobus dítě zdarma bez nároku na sedadlo. Závazně je možno se přihlašovat po mší sv. u pánů kostelníků a to nejpozději do příští neděle. Odjezd autobusu bude až v 8:30 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem.


Na stolečku ve farním kostele je nový rozpis k putování sochy P. Marie, Růže Mystické v naší farnosti k modlitbě. Socha se převáží co 14 dní ve čtvrtek odpoledne. Je také dobré se domluvit předem na čase předání s o. Aloisem. Je ještě jeden volný termín k putování sochy P. Marie, Růže Mystické, na starším rozpisu. Seznamy jsou na stolečku ve farním kostele.


Můžete si nechat zapsat úmysly na mše sv. na měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku. Jsou ještě volné úmysly během srpna a září. Úmysly se zapisují v kanceláři v hodinách kanceláře, které během prázdnin budou omezené v pondělí od 8:30 do 9:00 a ve středu od 10:30 do 11:30. Úmysly je možné zapsat i po ranní mši sv. na požádání.

Comments are closed.