Nedělní ohlášky 30.6.2019

Zítra v pondělí 1. července se uskuteční Diecézní pouť dětí na Prašivé. Přihlášení mají odjezd v 9 hod. dopoledne od fulnecké zastávky v N. Jičíně pod farním kostelem. Návrat kolem 18 hod. večer.

V pondělí nebude během prázdnin mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice. V úterý i během prázdnin budou v 18 hod. bohoslužby slova ze sv. přijímáním ve Španělské kapli, čtvrteční mše sv. ve Španělské kapli bude i během prázdnin s adorací za obnovu rodin a nová duchovní povolání.

V pátek nebude během prázdnin večerní mše sv. kromě prvního pátku v srpnu. Na červencový první pátek připadá v tomto týdnu slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv., protože je volný státní den, bude pouze ráno a to v 7:30 jako v neděli. Od 7:00 hod. se bude zpovídat jako na první pátek i během mše sv., a pokud bude potřeba, i po mši sv. Využijte této příležitosti, protože z důvodu volného dne, nebude tento den již večerní mše sv. a zpovídání. Taktéž z důvodu volného dne odpadá celodenní adorace před svátostí oltářní, pouze bude po ranní mši sv. obnova zasvěcení a sv. požehnání.


Bystrcká schola dětí a mládeže zve na benefiční koncert pro Mary´s meals ve středu 3.7 v 18 hod. v kostele v Životicích u NJ.

Včera, v sobotu, bylo svěcení novokněží v Ostravě. Mezi novokněžími byl vysvěcen i veřovický farník P. Lukáš Dořičák, který bude mít primiční mši sv. v neděli 7.7.2019 ve 14 hod. v kostele ve Veřovicích a po ní bude společné pohoštění. Věřovická farnost Vás všechny zve na toto odpoledne, kdy budou děkovat po sto letech za nové duchovní povolání.

Na stolečku ve farním kostele je nový rozpis k putování sochy P. Marie, Růže Mystické v naší farnosti k modlitbě. Socha se převáží co 14 dní ve čtvrtek odpoledne. Je také dobré se domluvit předem na čase předání s o. Aloisem. Je ještě jeden volný termín k putování sochy P. Marie, Růže Mystické, na starším rozpisu. Seznamy jsou na stolečku ve farním kostele.


Můžete si nechat zapsat úmysly na mše sv. na měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku. Jsou ještě volné úmysly během srpna a září. Úmysly se zapisují v kanceláři v hodinách kanceláře, které během prázdnin budou omezené v pondělí od 8:30 do 9:30 a ve středu od 10:30 do 11:30. Úmysly je možné zapsat i po ranní mši sv. na požádání.

Sbírka z minulé neděle na opravy v naší farnosti vynesla obnos 18.176,- Kč. Všem díky za každý dar na podporu oprav v naší farnosti.

Comments are closed.