Nedělní ohlášky 16.6.2019

Dnes slavíme v kostele Nejsvětější Trojice poutní slavnost, a proto bude večerní mše sv. v 18:30 hod. v tomto kostele.


V pondělí 1. července se uskuteční Diecézní pouť dětí na Prašivé. Tímto zveme děti, jejich sourozence, rodiče a zvláště prvokomunikanty na toto setkání i s otcem biskupem. Cena za autobus dospělí 100,-Kč, děti do 15 let 20,- Kč, prvokomunikanti zdarma. Odjezd v 9:00, návrat do 18:00. Přihlašovat se můžete už nyní v sakristii u kostelníků a u Ivy Jasné na faře osobně, mailem i telefonicky nejlépe do příští neděle. Více o pouti na nástěnce.


Příští neděli budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. Tradičně na konci mše sv., která bude mimořádně začínat v 9 hod. dopoledne, půjdeme v průvodu Božího Těla přes náměstí do kostela Nejsvětější Trojice, kde sv. požehnáním průvod s P. Ježíšem ukončíme. Prosíme o účast hlavně dětí jako družičky. Všichni ministranti mají v 8 hod. ráno nácvik na tuto slavnost ve farním kostele. Ranní mše sv. v 7:30 příští neděli nebude.


Sbírka z minulé neděle na potřeby diecézní Charity vynesla obnos 16.184,- Kč. Příští neděli bude sbírka obětovaná na opravy ve farnosti hlavně na zaplacení projektu generální opravy areálu Španělské kaple, který má stát kolem 150 tisíc. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.