Nedělní ohlášky 9.6.2019

V pondělí 3.6 odešel na věčnost Kristův věrný služebník P. Jiří Šenkeřík, výpomocný duchovní v Bernarticích nad Odrou. Poslední rozloučení bude teď v pondělí 10.6 při mši sv. v 14:30 hod. v bernartickém kostele, a pak bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově do kněžského hrobu.

Příští neděli slavíme v kostele Nejsvětější Trojice poutní slavnost, a proto bude večerní mše sv. v 18:30 hod. v tomto kostele.

Sbírka z dnešní neděle byla obětována na potřeby diecézní Charity. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl.

Charita Nový Jičín a mezinárodní dobrovolnická organizace „Mary´s meals“ (v překladu „Mariina jídla“) vás srdečně zvou na přednášku „Bouda, která krmí milion dětí“. Celosvětové hnutí „Mary´s meals“ sdružuje dobrovolníky, jež se nechtějí smířit s tím, že v dnešním blahobytu hladoví ve světě miliony lidí a dětí. Hnutí začalo úspěšně realizovat nápad jak pomoci a nám všem nabízí způsob jak konkrétně realizovat skutek milosrdenství. Seznámit se s tímto hnutím, které nese jméno P. Marie a odkazuje tak na chudobu, ve které byl vychován Ježíš, můžete přijít ve středu 12.6 v 17 hodin do auly na radnici v Novém Jičíně. Součástí bude i ochutnávka typického školního oběda podporovaných dětí: tzv. „Malawské kaše“. Děti z našich farností se již loni zapojily do přidruženého tzv. „Batůžkového projektu“. Více informací na webu Charity nebo u koordinátorky Gabriely Škrabákové.

V pondělí 1. července se uskuteční Diecézní pouť dětí na Prašivé. Tímto zveme děti, jejich sourozence, rodiče a zvláště prvokomunikanty na toto setkání i s otcem biskupem. Cena za autobus dospělí 100,-Kč, děti do 15 let 20,- Kč, prvokomunikanti zdarma. Odjezd v 9:00, návrat do 18:00. Přihlašovat se můžete už nyní v sakristii u kostelníků a u Ivy Jasné na faře osobně, mailem i telefonicky. Více o pouti na nástěnce.

Dnes odpoledne se uskuteční na farní zahradě od 16:00 hod. společná svatodušní škvařenice. Doneste si prosím k smažení vejce.

Trochu opožděně si můžete vzít rozpis úklidu farního kostela na stolečku.

V týdnu před námi má úklid již třetí skupina. Rozpis je také na našich webových stránkách.

Comments are closed.