Nedělní ohlášky 2.6.2019

Na první pátek bude jako obvykle možnost sv. smíření ráno i večer. Během celého dne bude možnost tiché adorace před svátostným Ježíšem ve farním kostele. Prosíme o zapsání se na adorační službu na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude do 19:00 hod. možnost adorace. Obětujme celodenní adoraci a své modlitby za naše bohoslovce v semináři, kteří také tento den pamatují na nás, novojičínské farníky, při mši sv. a v modlitbě.

Tuto sobotu 8.6. chceme poděkovat s dětmi a jejich rodinami za dar prvního sv. přijímání putováním na poutní místo Maria Stein u Klokočůvek. Zveme na tuto pouť všechny, kdo se chtějí připojit mladší a starší, hlavně rodiny s dětmi. Několikakilometrová cesta od vlaku na poutní místo bude zaplněná hrami a soutěžemi na téma jedné z pohádek Oskara Wilda. Cesta tak uteče rychleji. Tato cesta je i vhodná pro sportovní kočárky. Odjezd vlakem bude v sobotu z nádraží Nový Jičín – město v 8:38 směr Suchdol, kde se přestoupí na vlak směr Heřmánky, kde bychom měli být v 9:44 hod. Kdo by nejel vlakem, a volil by cestu jinak, tak je možné se na tomto nádraží společně setkat a pokračovat pěšky s námi. S sebou si vezměte sportovní oblečení, jídlo, pití na celý den – bude možno si něco zakoupit v restauraci na poutním místě, kde dorazíme po poledni. Návrat bude v 16:20 vlakem zpět do N. Jičína. Sraz na vlakovém nádraží bude v 8:25 z důvodu možností zakoupení společné hromadné jízdenky, která vyjde levněji. Prosíme o nezávazné přihlášení počtu dětí a dospělých dnes po dnešní mši sv. v sakristii, kteří se chtějí poutě zúčastnit.

Mše sv. v žilinském kostele bude v sobotu mimořádně až v 10:00 hod.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanů v zemích Blízkého východu vynesla obnos 31.114,- Kč. Příští neděli bude sbírka obětována na potřeby diecézní Charity. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.