Nedělní ohlášky 19.5.2019

Příští neděli na desáté mši sv. přistoupí k prvnímu sv. přijímání 13 dětí a dva dospělí. Prosíme o modlitbu za všechny, kteří začínají svůj svátostný život s eucharistickým Ježíšem.

V sobotu 8.6. pojedeme vlakem poděkovat s dětmi a jejich rodinami na poutní místo Maria Stein za dar prvního sv. přijímání. Zveme na tuto pouť všechny, kdo se chtějí připojit. Cesta od vlaku bude zaplněná hrami a soutěžemi. Čas odjezdu bude ještě upřesněn.

V sobotu 25.5. v 11.00 hod. uzavřou při mši sv. ve farním kostele svátostné manželství Pavel Buchlovský a Ludmila Glogarová, oba z N. Jičína.

V sobotu 1.6. připadá na náš děkanát pouť do frýdecké baziliky za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Chceme vypravit autobus na tuto pouť, na který se můžete závazně přihlásit v sakristii u pánů kostelníků a to nejlépe do příští neděle. Cena autobusu je 100,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti do 15 let. Odjezd bude v 15:30 od fulnecké zastávky pod farním kostelem. Na plakátku je uvedená i možnost pěší poutě z Příbora.

Sbírka z minulé neděle na prorodinné aktivity v diecézi vynesla obnos 21.370,- Kč. Dnešní sbírka byla obětována na opravy ve farnosti. Další neděli bude mimořádná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Nyní si vyslechněme výzvu biskupů ke sbírce příští neděli:

Comments are closed.