Nedělní ohlášky 21.4.2019

Na konci mše sv. budou požehnány velikonoční pokrmy. Celý týden po ranní mši sv. probíhá novéna k B. milosrdenství.

Zítra, na druhý svátek velikonoční, pondělí oktávu velikonočního, budou mše sv. jako v neděli s tím, že ranní v 7:30 bude ve farním kostele, velká mše sv. zítra nebude ve farním kostele, ale bude v 10:00 hod. v kostele v Žilině a večerní bude v 18:30 ve Španělské kapli.

V sobotu při mši sv., která bude v 7:00 hod. ráno, se bude udělovat sv. pomazání nemocných pro ty, kteří jsou ve sv. zpovědi smíření s Bohem a bez ohledu na věk mají vážné onemocnění nebo je tady důvod stáří. Sv. pomazání nemocných se bude udělovat v sobotu i při mši sv. v Žilině.

V sobotu 27.4 v 18:00 hod. se bude ve farním kostele konat duchovní koncert Alleluja – missa brevis od Hradišťanu a další v podání pěveckého sboru Ondráš, pěveckého sdružení Kopřivnice a chrámového sboru Hustopeče nad Bečvou spolu se symfonickým orchestrem hudebníků z Příbora. Vstupné Beskydského divadla na místě nebo v předplatném.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 26.119,- Kč. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář v Olomouci. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli k prožívání letošních Velikonoc ať úklidem či výzdobou kostela, službou kostelnickou, varhanickou a ministrantskou, zpěvem schóly nebo jinou pomocí, která zde není vyjmenovaná. Pán Bůh ať Vám odplatí Vaši obětavost a starostlivost.

Comments are closed.