Nedělní ohlášky 14.4.2019

Příležitost k velikonoční sv. smíření a přehled velikonočních obřadů máte ve farním zpravodaji Okénko, které dnes můžete nalézt na obvyklých místech v kostele. Bohužel se do rozpisu v Okénku vloudila chyba – v úterý večer bude od 17 hod. příležitost k sv. smíření ve Španělské kapli až do 18:30. Ve středu příležitost ve Španělské kapli večer nebude.

Mše sv. na Zelený čtvrtek na památku poslední večeře s mytím nohou bude v 18.00 hod. ve farním kostele. Prosíme ochotné muže o službu při mytí nohou. Nahlaste se u kostelníků. Po mši sv. bude možnost společné adorace v Getsemanské zahradě.

Mládež děkanátu zve na Křížovou cestu, která se uskuteční přes noc ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek z N. Jičína do Štramberku. Začátek ve 22 hod. Více na plakátku v kostele.

Na Velký pátek bude přísný půst od masa a újmy. V 10.00 hod. bude Křížová cesta a po ní první den novény k B. milosrdenství. V 15.00 hod. pak začnou obřady Velkého pátku pašijemi, uctíváním sv. Kříže a sv. přijímáním. Po obřadech bude možnost tiché adorace v Božím hrobě, pokud se přes noc najde dostatek ochotných adorátorů. Adorace pak pokračuje přes celý sobotní den. Prosíme o zapsání se na adorační službu i během sobotního dne a hlavně hned po skončení obřadů Velkého pátku od 17 hodiny. Dary u Božího hrobu budou určeny na opravy chrámů ve Sv. zemi.

Velikonoční vigilie Ježíšova vzkříšení začíná na Bílou sobotu v 20.00 hod. večer u ohně na přilehlém Kostelním nám. vedle farního kostela.

Příští neděli bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. budou jako v neděli. Sbírka bude věnovaná na potřeby kněžského semináře. Na mše sv. si přineste velikonoční pokrmy k požehnání.

Všichni ministranti farnosti mají společnou přípravu na Zelený čtvrtek a Velký pátek ve středu v 17.30 ve farním kostele a na vigilii vzkříšení v sobotu v 9 hod. ráno. Prosíme rodiče ministrantů základní školy o zajištění účasti ministrantů a o pomoc všech starších ministrantů.

Prosíme o účast určené skupinky ale i dobrovolníků na předvelikonočním úklidu na Zelený čtvrtek od 8.00 hod. ráno ve farním kostele. Především prosíme o zapojení mládeže, která má ze školy volno.

Dnešní sbírka byla obětována na opravy ve farnosti. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.