Nedělní ohlášky 7.4.2019

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek po večerní, v sobotu po mši sv. v kostele v Žilině a v neděli po ranní mši sv

V pátek bude před ranní mši sv. a od 16:30 večer během mše sv. příležitost k sv. smíření před Velikonocemi. Tato příležitost bude i další neděli během dopoledních bohoslužeb s tím, že se od 17 hod. bude zpovídat i ve Španělské kapli do večerní mše sv. Neodkládejte sv. smíření na poslední chvíli. Přehled příležitostí k sv. zpovědi a Velikonočních obřadů máte na nástěnkách v kostele a před kostelem. Umožněte nemocným přijmout svaté svátosti o Velikonocích. Pokud nemohou přijít do kostela, je možné si domluvit návštěvu kněze přímo k nemocnému.

Teď v sobotu 13. dubna se uskuteční farní sportovní den pro rodiny. Nabídneme několik možností zapojení. Ranní výšlap od fary k oční studánce v 8.30, pak v 9.30 Křížovou cestu v přírodě z oční studánky do Orlovny a od 11.00 do 16.00 sportovní využití v Orlovně obsahující hry pro děti, bowling, stolní tenis pro všechny věkové kategorie od mládeže až po seniory. K oční studánce se také dá dojet autem. Je možné se zapojit jen do části programu. Všichni jste srdečně zváni.

Zapisují se úmysly na mše sv. na měsíce července až do září letošního roku v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv. Je ještě pár volných mší sv. na konci června.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.

Comments are closed.