Nedělní ohlášky 31.3.2019

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek po večerní, v sobotu po mši sv. v kostele v Žilině a v neděli po ranní mši sv.

Tento týden bude první pátek, kdy je rozšířená možnost k sv. smíření ráno i večer. Během celého dne bude tichá adorace ve farním kostele. Prosíme o zapsání se na adorační službu na lístek ve farním kostele.

Mladí jsou zváni na děkanátní taneční od 20.9. – 30.11. vždy v pátek od 19 hod. v Orlovně v Novém Jičíně – Loučce. Přihlášky nejpozději do 31.5.2019. Kontakty a více info na plakátku v kostele.

Od zítřejšího pondělí se budou zapisovat úmysly na mše sv. na měsíce července až do září letošního roku v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv.

Comments are closed.