Nedělní ohlášky 24.3.2019

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek po večerní, v sobotu po mši sv. v kostele v Žilině a v neděli po ranní mši sv.

V pondělí 25.3. bude v 17:00 hod. na faře setkání všech příznivců a dopisovatelů farního zpravodajeOkénka.

Z pátku 29.3. na sobotu 30.3. proběhne pro náš děkanát v kostele v Kopřivnici již tradiční adoračníbdění před Pánem s možností sv. smíření po celou dobu trvání 24 hodin pro Pána z iniciativy

současného Sv. otce se ztišit a být s Ježíšem v této době postní. Více informací na plakátku v kostele.

Ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní. Prosím, posuňte si čas v sobotu večer o hodinu dopředu.

Comments are closed.