Nedělní ohlášky 17.3.2019

Na pátek 22.3. po Křížové cestě večer Vás zve na faru přímý účastník naší farnosti Vojta Petráš celosvětového setkání mládeže se Sv. otcem v Panamě k popanamskému setkání. Více na plakátku.


Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek po večerní, v sobotu po mši sv. v kostele v Žilině a v neděli po ranní mši sv.


Ve středu v tomto týdnu nebude biblická hodina.


V sobotu 13. dubna připravujeme farní sportovní den pro rodiny. Nabídneme několik možností zapojení. Ranní výšlap od fary k Oční studánce v 8.30, pak křížovou cestu v přírodě z Oční studánky do
Orlovny v 9.30 a od 11.00 do 16.00 sportovní využití v Orlovně obsahující hry pro děti, bowling, stolní tenis pro všechny věkové kategorie od mládeže až po seniory. Protože takovou akci připravujeme poprvé, prosíme v termínu do úterý 19. března napsat na stolečku u vchodu z Žerotínovy ulice
předběžný nezávazný zájem o tuto akci abychom věděli, o co by byl vůbec zájem. Na Křížovou cestu k Oční studánce lze se také dostat autobusem.


Mladí jsou zváni na děkanátní taneční 20.9. – 30.11. vždy od 19 hod. v pátek. Přihlášky posílejte do 31.5.2019. Více info na plakátku v kostele.


Na stolečku ve farním kostele máte k rozebrání nový rozpis služeb na úklid farního kostela. Rozpis je také uveden na našich webových stránkách.


Dnes proběhla měsíční sbírka na opravy v naší farnosti. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Comments are closed.