Nedělní ohlášky 3.3.2019

Popeleční středou začíná svatopostní doba. Je to den přísného postu od masa a s postem újmy od jídla. Mše sv. s udělováním popelce bude ráno i večer ve farním kostele v obvyklý všední čas. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro ty, kteří se připravují na svůj křest tak také pro věřící k obnovení křestního vyznání o sobotní velikonoční vigilii.

Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba, almužna a odříkání. V postní době se budeme modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině.

Tuto středu nebude v 18 hod. biblická hodina na faře.

V příštím čísle Okénka bude tradiční rozhovor s duchovními správci s cílem zhodnocení minulého roku a seznámení se s výhledem na rok letošní. Otázky budou tradiční jako každý rok, nicméně, stejně jako vloni, dáváme možnost jejich doplnění o Vaše otázky, které prosím vzhledem k termínům dejte na stoleček u vchodu kostela ze Žerotínovy ulice do krabičky a to nejpozději na středeční ranní mši svaté 6. března t.r. Ve stejném termínu je možné dotazy poslat i na e-mailovou adresu jáhna Antonína Urbana, kterou naleznete na webu farnosti.

Na neděli 10.3 od 16 hod. je možné se zúčastnit povídání o světovém setkání mládeže v Panamě v katolickém domě v Kopřivnici s přímou účastnicí. Na nástěnce je plakátek.

V sobotu 13. dubna připravujeme farní sportovní den pro rodiny. Nabídneme několik možností zapojení. Ranní výšlap od fary k Oční studánce v 8.30, pak křížovou cestu v přírodě z Oční studánky do Orlovny v 9.30 a od 11.00 do 16.00 sportovní využití v Orlovně obsahující hry pro děti, bowling, stolní tenis pro všechny věkové kategorie od mládeže až po seniory. Protože takovou akci připravujeme poprvé, prosíme v termínu do úterý 19. března napsat na stolečku u vchodu z Žerotínovy ulice předběžný nezávazný zájem o tuto akci abychom věděli, o co by byl vůbec zájem. Na Křížovou cestu k Oční studánce lze se také dostat autobusem.

Diecézní setkání mládeže (BISCUP) bude letos ve farnosti Frýdek 5.-7. dubna. Bližší informace a přihlášky, které jsou povinné, najdete na web stránkách- http://diecezko.doo.cz. Doporučený spoj pro mladé z našeho děkanátu je nová linka 621, která jede z Nového Jičína (16:28). Více na plakátku v kostele.

Naše farnosti opět letos tradičně plánují pobyt v italských Dolomitech od pátku 16.8. Možnost přihlášení pro naše farnosti s předstihem pro velký zájem bude pouze v pondělí 4.3. Pak dostanou možnost zájemci mimo naše farnosti. Více informací na plakátku v kostele a webu farnosti.

Sbírka z minulé neděle na Haléř sv. Petra vynesla obnos 22.898,- Kč. Všem dárcům veliké díky za každý příspěvek na tyto potřeby.

Comments are closed.