Nedělní ohlášky 24.2.2019

Zítra, v pondělí, bude v 17:30 hod. na faře setkání všech dopisovatelů a příznivců farního zpravodaje Okénko.

Tento týden bude První pátek. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření i během mší sv. Během celého dne bude ve farním kostele tichá adorace. Prosíme o zapsání se na adorační službu na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude možnost ještě společně adorovat asi hodinu.


Naše farnosti opět letos tradičně plánují pobyt v italských Dolomitech od pátku 16.8. Možnost přihlášení pro naše farnosti s předstihem pro velký zájem bude od pondělí 4.3. Od středy 6.3. pak dostanou možnost zájemci mimo naše farnosti. Více informací na plakátku v kostele a webu farnosti.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 22.629,- Kč. Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra. Všem dárcům veliké díky za každý příspěvek na tyto potřeby.

Comments are closed.