Nedělní ohlášky 30.12.2018

Zítra, poslední den ve starém roce, nebude ráno mše sv. Mše sv. bude až v 15:00 hod., při které poděkujeme za starý rok a budeme prosit o pomoc a požehnání do nového roku. Na konci mše sv. obdržíme od vystaveného eucharistického Spasitele svátostné požehnání do nového roku.

V úterý 1. ledna na Nový rok bude slavnost Matky Boží, Panny Marie, která je závazným zasvěceným svátkem. Mše svaté na Nový rok budou jako v neděli.

V pátek bude první pátek, proto bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer a po celý den bude ve farním kostele adorace. Bude se topit ve třetí a čtvrté lavici vpředu napravo. Kdo by chtěl pomocí s adorační službou během dne, může se zapsat na lístek na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace.

Voda, kadidlo a křída se budou žehnat v neděli 6.1 na slavnost Zjevení Páně při ranní mši sv. v 7.30 hod. ve farním kostele. Tříkrálovou požehnanou vodu si můžete odnést po této mši sv. v nádobkách nebo po každé další mši sv. ze sakristie.

Charita se na Vás obrací s prosbou o pomoc s Tříkrálovou sbírkou. Prosíme všechny již tradiční koledníky, ale také nové dobrovolníky, aby se připojili k celonárodní Tříkrálové sbírce. Přihlaste se koordinátorce Markétě Brožové nebo na mail: tks@charitanj.cz. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc. 1. ledna po dopolední mši, tedy a mezi 11.00 – 12.00, se budou na faře v NJ vydávat pokladny, materiály ke koledování a kostýmy. Poté budou všechny tyto věci vydávány na Charitním domě – na služebně. Vyzvednout si je zde můžete kdykoliv. Koledování bude letos zahájeno v pátek 4. ledna v 10.00 Tříkrálovým průvodem, který je pořádán ve spolupráci s Městem Nový Jičín. Průvod s dětmi z místních mateřských škol a koledníky bude zakončen Třemi králi na koních. Zveme všechny koledníky do průvodu. Bližší info u koordinátorky. Poděkování koledníkům proběhne v neděli 20.1 tradičně v kině Květen, promítat se bude nová česká pohádka Čertí brko.

Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 19.1.2019 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny.

Comments are closed.