Nedělní ohlášky 23.12.2018

Zítra, na Štědrý den, bude vigilijní vánoční mše sv. v 15.30 hod. ve Španělské kapli s vánoční scénkou, kterou si připravili rodiče s dětmi, a půlnoční začne ve 23.30 ve farním kostele.

Na první a druhý svátek vánoční budou mše sv. jako v neděli. Ve středu, na druhý svátek vánoční, bude v 9.00 hod. také mše sv. v kostele v Žilině.

V pátek 28.12 v 18.00 hod. bude vánoční koncert Městského dechového orchestru ve spolupráci s farní schólou ve farním kostele. V sobotu 29.12 v 18.00 hod. bude vánoční koncert sboru Ondráš ve farním kostele.

Stejně jak minulý rok bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve Španělské kapli ve vánočním čase, kdy bude otevřen pro veřejnost. Ochotní tatínci se mohou přihlásit v sakristii.
Charita se na Vás obrací s prosbou o pomoc s Tříkrálovou sbírkou. Prosíme všechny již tradiční koledníky, ale také nové dobrovolníky, aby se připojili k celonárodní Tříkrálové sbírce. Přihlaste se koordinátorce Markétě Brožové nebo na mail: tks@charitanj.cz. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc.

1. ledna po dopolední mši, tedy a mezi 11.00 – 12.00 se budou na faře v NJ vydávat pokladny, materiály ke koledování a kostýmy. Poté budou všechny tyto věci vydávány na Charitním domě – na služebně. Vyzvednout si je zde můžete kdykoliv. Koledování bude letos zahájeno v pátek 4. ledna v 10.00 Tříkrálovým průvodem, který je pořádán ve spolupráci s Městem Nový Jičín. Průvod s dětmi z místních mateřských škol a koledníky bude zakončen Třemi králi na koních. Zveme všechny koledníky do průvodu. Bližší info u koordinátorky. Poděkování koledníkům proběhne v neděli 20.1 tradičně v Kině Květen, promítat se bude nová česká pohádka Čertí brko.

Příští neděli na svátek sv. Rodiny proběhne při mší sv. dopoledne ve farním kostele obnova manželských slibů.

Všem, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy vánoc úklidem, výzdobou, zpěvem a službou patří jménem celé farnosti velký dík za pomoc. Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 19.1.2019 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny.

Betlémské světlo bude k dispozici tady ve farním kostele u bočního oltáře k odnesení, jakmile dorazí.

Comments are closed.