Nedělní ohlášky 16.12.2018

Dnes naposledy je prodejní výstavka Klubu rukodělných prací Charity N. Jičín na faře. Rozpis bohoslužeb, příležitostí k sv. smíření, provoz betléma ve Španělské kapli o Vánocích máte ve zpravodaji Okénko, který je k dispozici na stolečku nebo na nástěnce a webových stránkách farnosti.

Stejně jak minulý rok bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve Španělské kapli ve vánočním čase, kdy bude otevřen pro veřejnost. Ochotní tatínci se mohou přihlásit u paní varhanice Šnerchové.

Přišel s české pobočky charitativní organizace Mary´s Meals děkovný dopis za 60 baťůžku pro potřebné děti ve světě. Text dopisu je k dispozici na webových stránkách farnosti zde.

Dnes v 15:00 hod. se uskuteční ve farním kostele v rámci Svatováclavského hudebního festivalu koncert duchovní hudby a zpěvu dětského sboru Ondrášek a Evy Dřízgové. Vstupenky buď v předprodeji, nebo na místě dle plakátku v kostele.

Blíží se tříkrálové koledování, které bude letos od 4.1.2018 do 13.1.2019. Prosíme jménem Charity o dobrovolníky z řad dospělých i dětí k pomoci zajistit koledování v celém městě a okolí. Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku Markétu Brožovou mobil: 734 685 762, nebo e-mailem na tks@charitanj.cz

Ve čtvrtek 20.12 po ranní mši sv. přijďte pomoci s instalací a nastrojením stromků a betléma. K tomu bude potřeba víc mužů. Výzdoba farního kostela se bude konat také ve čtvrtek od 13 hod. Prosíme o pomoc se zdobením, každá ruka je dobrá. V sobotu 22.12 po ranní mši sv. proběhne předvánoční úklid farního kostela. Prosíme o připojení dobrovolníků mimo rozplánované služby na sobotní úklid.

Dnešní sbírka byla obětována na opravy ve farnosti. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl.

Comments are closed.