Nedělní ohlášky 2.12.2018

Tento týden bude první pátek zasv. Nejsv. Srdci Ježíšovu. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření ve farním kostele a zároveň celodenní tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní. Prosíme o zapsání se na adorační službu na lístek na stolečku ve farním kostele.

V sobotu na slavnost Neposkrněného Početí P. Marie bude mše sv. v 6:45 hod. jako obvykle.

Stejně jak minulý rok bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve Španělské kapli ve vánočním čase, kdy bude otevřen pro veřejnost. Ochotní tatínci se mohou přihlásit u paní varhanice Šnerchové.

Příští neděli kromě prodejní výstavky Charitního klubu, která probíhá i dnes adventní prodej knih přes Charitu N. Jičín křesťanských pohlednic, kalendářů, svíček a dárkových drobností. Akce se uskuteční na druhou neděli adventní, tedy v neděli 9.12 od 8:30 do 12:15 hodin na faře v NJ. Jste srdečně zváni.

Charitní rodinný klub Hnízdo a farnost pořádají pro zájemce bez rozdílu věku společné adventní tvoření. To se uskuteční příští nedělí, tedy 9.12 od 14 do 17 hodin na faře v Novém Jičíně. Tvůrčí materiál bude zajištěn. Těší se Jana Šnerchová a spol.

Dnes proběhla sbírka na potřeby biskupství. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Dnes po mši si u bočního oltáře se můžete jako minulý advent zapojit do akce Dárek pro Ježíše. Můžete si vyzvednout fotku dítěte ze složitých sociálních poměrů, kterému můžete koupit Vánoční dárek.

Po dopoledních mší sv. si mohou dnes předplatitelé diecézního zpravodaje Okno vyzvednout nové číslo a zároveň se vybírá předplatné na další rok 110,- Kč. Kdo by chtěl odebírat tento diecézní zpravodaj, může se dnes přihlásit k odběru nového ročníku.

Comments are closed.