Nedělní ohlášky 25.11.2018

V pondělí v 17:30 na faře v přízemí bude setkání všech dopisovatelů a přispívatelů farního zpravodaje Okénko.

V sobotu se uskuteční poutní mše sv. k sv. Mikuláši v kostele v Žilině. Tentokrát bude mše sv. až v 15:30 hod. a před mší sv. bude společné setkání se sv. Mikulášem nejprve na faře v 13:30 hod., a poté bude přesun do žilinského kostela na mši sv. Prosíme, aby nejpozději dnes se přihlásili nejen děti ale i dospělí, kteří se zúčastní setkání s postavou sv. Mikuláše v sakristii na papír. U dětí, prosíme, uveďte věk.

První adventní neděli na desáté mši sv. bude slavnostní vstup dětí a jejich rodičů do přípravy na první sv. přijímání.

Sbírka z minulé neděle na biblické dílo vynesla obnos 15.674,- Kč. Příští neděli bude sbírka na potřeby biskupství. Díky za každý dar na tyto úmysly.

Na konci mší sv. bude výstav Sv. oltářní, kdy před Ježíšem obnovíme své zasvěcení Kristu Králi přes litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětnou modlitbu, po které nám dá sám Ježíš své požehnání.

Comments are closed.