Nedělní ohlášky 18.11.2018

V sobotu 24.11 v 11.00 hod. při mši sv. uzavřou ve farním kostele manželství Daniel Barnošák a Květa Kyselá, oba z Nového Jičína.

Zveme Vás na hodovou mši svatou slouženou ke cti sv. Mikuláše do kostela sv. Mikuláše v Žilině a to v sobotu 1.12 v 15:30 hod. Součástí bude i odpolední výlet pro všechny věkové kategorie – děti, mládež, celé rodiny i prarodiče, při kterém si pomocí úkolů přiblížíme postavu sv. Mikuláše. Čas setkání a plánovaná trasa bude přizpůsobena dle počasí, a bude ohlášena příští neděli 25.11. Prosíme v případě zájmu o nahlášení se počtu účastníků v sakristii a věk dětí do příští neděle.

Dnešní sbírka byla obětována na biblické dílo k šíření Písma sv. v zemích, kde to není možné. Minulou neděli sbírka na opravy ve farnosti vynesla obnos 20.495,- Kč. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Je přáním o. biskupa, aby ve všech farnostech se před mší sv. nebo ještě lépe po mši sv. modlila modlitba k sv. Michaelovi, archandělovi, Pod ochranu Tvou se utíkáme a za povolání k duchovnímu stavu a do manželství.

Comments are closed.