Nedělní ohlášky 11.11.2018

Ve čtvrtek 15.11 bude v 9:30 ve farním kostele koncelebrovaná mše sv. kněží novojičínského děkanátu obětovaná za všechny + kněze. Prosíme, přijďte se spojit ve společné modlitbě za ty, kteří byli pastýři v našich farnostech a vedli nás na cestě k Ježíši.

Na stolečku je nový rozpis pro ty, kteří by chtěli přijmout do svého domu sochu P. Marie, Růže Mystické k modlitbě za sebe, rodinu, farnost, církev a svět a k vzájemnému sjednocení a posvěcení. Socha je přenášená vždy ve čtvrtek co 14 dní dle domluvy. Nový rozpis je od čtvrtku 20.12.2018.

Zveme Vás na hodovou mši svatou slouženou ke cti sv. Mikuláše do kostela sv. Mikuláše v Žilině a to v sobotu 1.12 v 15:30 hod. Součástí bude i odpolední výlet pro všechny věkové kategorie – děti, mládež, celé rodiny i prarodiče, při kterém si pomocí úkolů přiblížíme postavu sv. Mikuláše. Čas setkání a plánovaná trasa bude přizpůsobena dle počasí, a bude ohlášena v neděli 25.11. Prosíme v případě zájmu o nahlášení se počtu účastníků v sakristii a věk dětí.

Na konci dopoledních bohoslužeb si můžete vyzvednout nové číslo diecézního časopisu Okno v sakristii a na stolečku máte připravené nové číslo oblíbeného evangelizačního časopisu Milujte se.

Dnešní sbírka byla obětována na opravy v naší farnosti. Další neděle bude sbírka obětována na pomoc biblického dílu – rozšiřování Písma sv. v zemích, kde se nešíří slovo evangelia. Vše díky za každý dar na tyto úmysly.

Je přáním o. biskupa, aby ve všech farnostech se před mší sv. nebo ještě lépe po mši sv. modlila modlitba k sv. Michaelovi, archandělovi, Pod ochranu Tvou se utíkáme a za povolání k duchovnímu stavu a do manželství.

Comments are closed.