Dušičky 2018

Podmínky k získání plnomocného odpuštění trestů za
hříchy přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých:
Tuto milost je možno získat každý den od l. 11 do 8.11, když ten den:
-jsme ve stavu posvěcující milosti a přijmeme sv. přijímání
-pomodlíme se na úmysl Sv. otce jakoukoli modlitbu
-navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za
věrné zemřelé

l. listopadu odpoledne a 2.11 celý den je možno podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (Otče náš a Věřím v Boha), k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky
Pro získání milostí je potřeba také přijmout sv. smíření a to může být i před tímto obdobím nebo kdykoliv v tomto období.

V ostatní dny v roce za splnění obvyklých podmínek získáváme pro duše v očistci neplnomocné odpustky. Od 25.10 lze získat tyto milosti pro duše v očistci, pokud z vážných důvodů nemohou věřící navštívit hřbitovy a pomodlit se za zemřelé.

Mše sv. v čtvrtek 1.11: 6.45 a 18.00 hod. farní kostel NJ, 17.00 hod. Kunín a Šenov u NJ
V pátek 2.11 mše sv. 6.45 a 17.00 farní kostel NJ, v 16.00 hod. Šenov u NJ a v 17.00 hod. Kunín.

Pobožnost za věrné zemřelé bude na hřbitově v N. Jičíně
v pátek 2. 11 ve 15.00 hodin u zadního centrálního kříže
v 15.30 hod. na hřbitově v Šenově u NJ, v 16.30 hod. na hřbitově v Kuníně a v sobotu 3.11 po mši svaté na hřbitově v Žilině.

Příležitost k sv. zpovědi od 28.10 do 3.11.2018 k získání milostí pro naše zemřelé:
neděle 28.10 od 8.45 hod v Kuníně, od 7.00 do 8.15 h. a od 9.45 do 11.00 ve farním kostele v NJ , 17.30 – 18.20 Španěl. kaple,
pondělí 29.10 6.15 – 6.40 farní kostel 17.00 – 17.50 kostel N. Trojice
úterý 30.10 6.15 – 6.40 farní kostel 17.00 – 18.30 Španěl. kaple
středa 31.10 6.15 – 7.30 farní kostel
čtvrtek 1.11 6.15 – 7.45 farní kostel 17.00 – 19.00 farní kostel, 16.30 hod. Kunín, Šenov
pátek 2.11 6.15 – 8.00 farní kostel 16.30 – 18.00 farní kostel
sobota 3.11 7.15 – 7.50 hod. Žilina
V ostatní dny se zpovídá vždy půl hodiny před mší sv.

Comments are closed.