Nedělní ohlášky 28.10.2018

Na nástěnkách, v novém čísle zpravodaje Okénko a na webu farnosti máte rozpis bohoslužeb na svátky našich zemřelých s možností sv. smíření k získání odpuštění trestů duším v očistci za uvedených podmínek. Pobožnost za všechny věrné zemřelé bude v pátek 2.11 v 15:00 hod. u zadního centrálního kříže na městském hřbitově.

V pátek bude také první pátek v měsíci, kdy bude rozšířená možnost sv. smíření a celodenní adorace před vystaveným Ježíšem v Nejsv. svátosti oltářní ve farním kostele. Prosíme, abyste se napsali na adorační službu na stolečku ve farním kostele.

Diakonie ČCE – hospic CITADELA hledá vhodné uchazeče na pozici pracovník v sociálních službách, jejíž náplní práce je péče o klienty odlehčovacích služeb a pacienty hospice a dále na pozici uklízečka pro svůj domov se zvláštním režimem. Bližší informace naleznete v inzerátech, na naší nástěnce či na www.citadela.cz/volna-mista.

Dne 21. listopadu v 18:00 hod ve Vile Machů v Kopřivnici se uskuteční přednáška Václava Čápa s názvem Lidská láska podle Božího plánu. Více na plakátku v kostele na nástěnce.

Na stolečku je rozpis úklidu farního kostela na další období pro ty, kteří se na něm podílejí. Pokud nemůžete přijít na úklid, prosím kontaktujte paní Šindlářovou, aby byl úklid zajištěn nebo si najděte náhradu.

Sbírka z minulé neděle na misie vynesla obnos 36.069,- Kč. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl.

Comments are closed.