Nedělní ohlášky 7.10.2018

V pondělí 8.10 nebude vyučování náboženství 1. a 2. třídy na ZŠ Tyršova.

V pondělí 8.10 v 17:30 hod. na faře bude setkání všech dopisovatelů a příznivců farního zpravodaje Okénko.

Naše farnosti pořádají tuto sobotu 13.10 celodenní pěší výlet pro děti, mládež, rodiče směrem na Puntík ukončený v kostele sv. Kateřiny pod Štramberkem. Sraz je v 8:30 u kostela sv. Mikuláše v Žilině, asi v 15:00 mše sv. u sv. Kateřiny a po ní si můžete vyzvednout děti k odvozu domů. S sebou jídlo, pití na celý den, sportovní obuv a oblečení. Výlet se uskuteční za příznivého počasí. Prosíme o přihlášení účastníků (dětí i dospělých) a to kvůli připravovanému programu. Přihlásit se můžete u pánů kostelníků nebo na faře u Ivy Jasné s tím, že nahlaste také, kdo potřebujete odvoz zpátky s počtem osob. Prosíme, kdo by byl ochoten přibrat případně pomoci s odvozem zpátky po mši sv. asi kolem 16 hod., nahlaste se v sakristii nebo Ivě Jasné. Bohužel není autobusový spoj v tento čas.

V sobotu 13.10 v 10:30 hod. uzavřou při mši sv. ve Španělské kapli svátostné manželství Marek Vyležík z Těškovic a Magdaléna Pišlová z N. Jičína.

Děkanátní společenství mládeže pořádá ve dnech 20. a 21. října setkání dětí na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Přihlásit se můžete u o. Jakuba. Více informací na plakátku v kostele.

Zapisují se úmysly mší sv. na první čtvrtletí roku 2019 – leden až březen v hodinách kanceláře nebo po ranní mší sv. na požádání. Jsou nějaké volné úmysly do konce roku v měsíci listopadu až prosinci.

Je možné si zakoupit stolní kalendář s církevními svátky a památkami světců i občanskými jmény. Na každé stránce je kreslený kostelový vtip. Kalendář leze zakoupit za 70,- Kč v sakristii a zakoupením podpoříte stavbu nového kostela v Brně – Lesné.

V měsíci říjnu se obvykle modlí sv. růženec a je přáním Sv. otce Františka, aby se věřící modlili tuto modlitbu na zvláštní úmysl za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství a za tím účelem, aby se přidávaly za tuto každodenní modlitbu sv. růžence modlitba Pod ochranu Tvou a Sv. Michaeli, archanděli. Modlitby jsou uvedeny v Kancionálu.

Po dopoledních bohoslužbách si mohou předplatitelé diecézního zpravodaje Okno vyzvednout nové číslo v sakristii.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.

Comments are closed.