Nedělní ohlášky 30.9.2018

V pondělí 1.10 nebude vyučování náboženství 1. a 2. třídy na ZŠ Tyršova.

Od pondělí se zapisují úmysly mší sv. na první čtvrtletí roku 2019 – leden až březen v hodinách kanceláře nebo po ranní mší sv. na požádání. Jsou nějaké volné úmysly do konce roku v měsíci říjnu až prosinci.

Na první pátek bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer. Během dne bude celodenní tichá adorace před vystaveným svátostným Ježíšem v eucharistii. Prosíme o zapsání se na lístku na stolečku ve farním kostele na adorační službu. Po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace do 19:00 hod.

Je možné si zakoupit stolní kalendář s církevními svátky a památkami světců i občanskými jmény. Na každé stránce je kreslený kostelový vtip. Kalendář leze zakoupit za 70,- Kč v sakristii a zakoupením podpoříte stavbu nového kostela v Brně – Lesné.

V měsíci říjnu se obvykle modlí sv. růženec a je přáním Sv. otce Františka, aby se věřící modlili tuto modlitbu na zvláštní úmysl za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství a za tím účelem, aby se přidávaly za tuto každodenní modlitbu růžence Pod ochranu Tvou a Sv. Michaeli, archanděli. Modlitby jsou uvedeny v Kancionálu.

Comments are closed.