Nedělní ohlášky 23.9.2018

V předvečer svátku sv. Václava ve čtvrtek 27.9 se uskuteční v 19:00 hod. v kunínském kostele koncert duchovní hudby a zpěvu, na kterém vystoupí nevidomý populární zpěvák Radek Žalud v doprovodu kytaristy Filipa Moravce. Více na plakátku v kostele.

V pátek 28.9 na slavnost sv. Václava, která je doporučeným zasvěceným svátkem, bude ranní mše sv. jako v neděli v 7:30 a večerní pro děti a rodiče v 17:00 hod.

Naše farnosti pořádají na tento pátek 28.9, na státní svátek, pouť na Maria Hilf ve Zlatých Horách u příležitosti 300 let od vzniku tohoto poutního místa. Při zpáteční cestě se zastavíme v kostele P. Marie Sedmibolestné v Krnově-Cvilíně. Odjezd bude v 7:45 od fulnecké zastávky, návrat do 18:00. Cena autobusu pro dospělého činí 200,- Kč, děti a mládež do 15 let 100,- Kč, děti bez nároku na místo zdarma, rodinné (manželé s dětmi) 400,- Kč. Přihlásit se můžete u pánů kostelníků nebo na faře u Ivy Jasné. Je ještě pár volných míst.

Výlet pro děti a rodiče na Puntík přes Libotín k sv. Kateřině se přesouvá na sobotu 13.10.

Od pátku 28.9 do neděle 30.9 Vás zve MamOáza na Triduum modliteb matek ve farním kostele s pravidelným modlitebním setkáním. Začíná se v pátek v 16:30 před vystaveným Ježíšem. Více na plakátku v kostele.

V sobotu 29.9 v 12:00 hod. uzavřou manželství v kostele Nejsvětější Trojice Jakub Olbrich a Simona Býmova, oba z N. Jičína.

Sbírka z minulé neděle na pomoc církevním školám vynesla obnos 18.114,- Kč. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl.

Česká křesťanská akademie pořádá v neděli 30.září v 18:00 hod. v evangelické modlitebně pásmo slova a hudby s názvem „Flos florum“ – k připomínce osobnosti Karla IV. v podání umělců J.Macka (loutna) a J.Baštové (akordeon). Více na nástěnce.

Dopis k nadcházejícím komunálním volbám našeho o. biskupa:
Bratři a sestry v Kristu, každý člověk alespoň trochu touží po tom, aby byl viditelný, aby si ho lidé všímali, aby ho dobře hodnotili. Pán Ježíš nám dnes sám dává jasné poučení a svatý Marek nám to připomíná v dnešním úryvku. Apoštolové se dohadovali, kdo z nich je největší a odpověď na jejich dohadování je naprosto jasná. V očích Božích je totiž vše úplně jinak, než v našem lidském uvažování: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá…“
Život je plný starostí a strádání. I když v naší vlasti je už 50 let bohudík klid a mír, není tomu tak ve světě. Lokálních konfliktů je celá řada a našinec už ani neví, kdo s kým bojuje. Ale s takovým konfliktem je vždycky spojeno velké utrpení, dokonce i dětí. Před několika dny zazněla iniciativa, že by naše vlast měla být schopna přijmout 50 sirotků, kteří v bojích a bombardování přišli o oba rodiče. Domnívám se, že je to iniciativa dobrá a měli bychom ji podpořit. Namítnete, že o tom musí rozhodnout ti, kdo k tomu mají kompetenci. Máte pravdu. Ale jak se kompetentními stávají ti, kteří tu kompetenci mají? No přece volbami! A ty jsou už za dveřmi.
V nejbližších dnech dostanete do schránek kandidátní listiny a Vy budete vybírat, komu dáte svůj hlas. Na prvním místě Vás ale prosím, k volbám jděte. Váš scházející hlas připadne nakonec tomu, komu byste v životě svůj hlas nedali. Apeluji na Vaši zodpovědnost! Jít k volbám je součástí mé zodpovědnosti za tento stát. Je to moje účast na demokratickém systému našeho státu. Pak jistě přijde otázka, koho mám volit. Tady Vám neporadím, protože volby v naší vlasti jsou svobodné. Hlas ve Vašich obcích dávejte těm, které znáte, o kterých víte, že jsou zodpovědní, kteří mají Vaši důvěru, že obecní rozpočet se neprojeví v nových fasádách domů kandidátů. A hlavně doporučuji dát hlas těm, které znáte z kostela. Takoví se totiž se svými rozhodnutími obracejí na našeho Pána a jistě by nechtěli udělat nic proti dikci evangelia a především proti Desateru Božích přikázání, která jsou stále platná. A také se dívejte, co která strana ve Vašem okolí už udělala pro dobro všech.
Chci na závěr připomenout zase slova Pána Ježíše: „Cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších, mně jste udělali.“ Všem Vám ze srdce žehnám a přeji dobrý a spokojený život František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Comments are closed.