Nedělní ohlášky 8.7.2018

Naše farnosti plánují pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť a to v sobotu 21.7, kdy bude v 11 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze až na Pustevny. Cena autobusu by byla 110,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti do 15 let. Závazně je možno se přihlašovat po mší sv. u pánů kostelníků. Odjezd autobusu bude až v 8:30 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem.

Můžete si nechat zapsat úmysly na mše sv. na měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku. Jsou ještě volné úmysly během prázdnin a v září. Úmysly se zapisují v kanceláři v hodinách kanceláře, které během prázdnin jsou omezené v pondělí od 8:30 do 9:30 a ve středu od 10:30 do 11:30 Úmysly je možné zapsat i po ranní mši sv. na požádání.

Sbírka z příští neděle bude určena na opravy v naší farnosti. Letos renovujeme oltář Ukřižování s Božím hrobem z Justinské kaple za pomocí dotace z Města i kraje a kazatelnu v N. Trojici a Žilině za pomoci dotace z Ministerstva kultury.

Comments are closed.