Nedělní ohlášky 6.5.2018

Výuka náboženství pro 6. a 7. třídu v pondělí 7.5 nebude.

V pondělí 7.5 v 18.00 hod. v rámci České křesť. akademie v evangelické modlitebně v Janáčkových sadech bude hostem pan Petr Orel. Téma večera zní: „Krajiny mého života“ – o životě a práci nejen v Poodří. Více informací na nástěnce.

Ve čtvrtek bude doporučený zasvěcený svátek slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. budou v obvyklý čas bohoslužeb během všedního dne s tím, že večerní mše sv. bude ve farním kostele.

Od pátku pak začíná devítidenní modlitební příprava na slavnost Seslání Ducha sv.

V letošním roce pořádá naše farnost ve spolupráci s Charitou N. Jičín příměstský tábor pro děti od 6 do 14 let. Cena bude 800,- Kč na jedno dítě a má se uskutečnit v posledním prázdninovém srpnovém týdnu od pondělí do pátku. Více informací je na nástěnce a webu naší farnosti.

Letos se uskuteční děkanátní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin v sobotu 2.6.2018 v basilice ve Frýdku tentokrát s oslavou 25. letého trvání mládeže našeho děkanátu. Odjíždí se v 15:30 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem. Možno se závazně přihlašovat v sakristii u pánů kostelníků s cenou autobusu, která je 100,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti do 15 let. Počítejte s trochu pozdějším návratem, protože po mši sv. jsou všichni účastníci poutě zváni na drobné občerstvení a krátký program.

Na stolečku jsou noviny Noci kostelů, které Vás chtějí seznámit z letošní nabídkou a možností prožití této Noci kostelů v pátek 25.5.2018 u nás v žilinském kostele ale i v kunínském kostele. Zkuste je pomoci rozšířit mezi své sousedy a známé.

Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy v naší farnosti.

Comments are closed.