Nedělní ohlášky 29.4.2018

V měsíci květnu budou májové každý den ráno i večer na konci mše sv. V neděli bude májová v rámci večerní mše sv.

V sobotu v 11:00 hod. uzavřou ve farním kostele při mši sv. svátostné manželství Stanislav Diviš ze Sedlnice a Martina Sigmundová z N. Jičína.

Prosíme všechny účastníky poutního zájezdu do Itálie, který pořádáme v první polovině června, aby co nejdříve doplatili do plné částky, pokud tak již neučinili. Podrobnější informace budou podány asi v polovině května.

V letošním roce pořádá naše farnost ve spolupráci s Charitou N. Jičín příměstský tábor pro děti od 6 do 14 let. Cena bude 800,- Kč na jedno dítě a má se uskutečnit v posledním prázdninovém srpnovém týdnu od pondělí do pátku. Více informací bude na nástěnce a webu naší farnosti.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 18.322,- Kč. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Na stolečku máte k rozebrání další číslo oblíbeného evangelizačního časopisu Milujte se.

A také na stolečku můžete nalézt noviny Noci kostelů, které Vás chtějí seznámit z letošní nabídkou a možností prožití této Noci kostelů v pátek 25.5.2018 u nás v žilinském kostele ale i v kunínském kostele.

Comments are closed.