Nedělní ohlášky 15.4.2018

Vila Machů v Kopřivnici vás zve na přednášku Václava Čápa na téma Vnitřní uzdravení, která se uskuteční ve středu 18. dubna od 18:00 hod. více na plakátku v kostele.

V sobotu 21.4 v 10:30 hod. ve farním kostele uzavřou při mši sv. svátostné manželství Ondřej Fábík a Kateřina Volková, oba z N. Jičína.

Charita Nový Jičín a Farnost Nový Jičín pořádá pro ženy každého věku duchovní obnovu s Františkou Böhmovou: O LASKAVOSTI A HNĚVU. Duchovní obnova se bude konat tuto sobotu 21.4. od 9h do 17:30h na faře v Novém Jičíně. Možnost přihlášení přes Markétu Brožovou. Více na plakátku v kostele.

Zapisují se úmysly mší sv. od července až září letošního roku. Jsou ještě volné úmysly na měsíce duben až červen. Úmysly si můžete nechat zapsat v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv.

Dnešní sbírka byla obětována na pomoc občanům Středního a Blízkého východu při obnově domů. Sbírka z další neděle bude měsíční na opravy v naší farnosti. Všem díky zas každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.