Nedělní ohlášky 8.4.2018

Sbírka na kněžský seminář z minulé neděle vynesl obnos 24.326,- Všem dárcům díky za každý úmysl na tento účel.

Od zítřejšího pondělí se zapisují úmysly mší sv. od července až září letošního roku. Jsou ještě volné úmysly na měsíce duben až červen. Úmysly si můžete nechat zapsat v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv.

Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu další neděli:

Drazí bratři a sestry, stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou postižených zemí. Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory. Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme

Vaši čeští a moravští biskupové

Comments are closed.