Nedělní ohlášky 1.4.2018

Na konci mše sv. budou požehnány velikonoční pokrmy.

Celý týden po ranní mši sv. probíhá novéna k B. milosrdenství. Zítra, na druhý svátek velikonoční, pondělí oktávu velikonočního, budou mše sv. jako v neděli s tím, že ranní v 7:30 bude ve farním kostele, velká mše sv. zítra nebude ve farním kostele, ale bude v 10:00 hod. v kostele v Žilině a večerní bude v 18:30 ve Španělské kapli.

V pátek bude také první pátek. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření ve farním kostele a během celého dne bude tichá adorace ve farním kostele. Prosíme, aby se dobrovolníci přihlásili k adorační službě na papír na stolečku ve farním kostele. Celý den se bude pro adorátory topit ve třetí a čtvrté lavici vpravo vpředu. Po večerní mši sv. bude ještě čtvrthodinová adorace dětí s rodiči, a pak bude pokračovat do sedmi hodin večer.

V sobotu při mši sv., která bude v 7 hod. ráno, se bude udělovat sv. pomazání nemocných pro ty, kteří jsou ve sv. zpovědi smíření s Bohem a bez ohledu na věk mají vážné onemocnění nebo je tady důvod stáří. Sv. pomazání nemocných se bude udělovat v sobotu i při mši sv. v Žilině.
V sobotu 7.4 v 15:00 hod. ve farním kostele uzavřou při mši sv. svátostné manželství Richard Swider a Zuzana Swiderová, oba z Bernartic nad Odrou.

Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář v Olomouci. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.
Na stolečku ve farním kostele naleznete nový rozpis úklidu farního kostela pro skupinky na další období. Prosím všechny, kteří jsou nahlášeni na úklid, aby dbali na svůj termín úklidu a případně se domluvili s paní Šindlářovou na změně, aby úklid nezůstal jen na některých ze skupinky.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli k prožívání letošních Velikonoc ať úklidem či výzdobou kostela, službou kostelnickou, varhanickou a ministrantskou, zpěvem schóly nebo jinou pomocí, která zde není vyjmenovaná. Pán Bůh ať Vám odplatí Vaši obětavost a starostlivost.

Comments are closed.