Nedělní ohlášky 25.3.2018

Příležitost k velikonoční sv. smíření a přehled velikonočních obřadů máte ve farním zpravodaji Okénko, které dnes můžete nalézt na obvyklých místech v kostele.

Charita a farnost Nový Jičín srdečně zvou děti, rodiče i prarodiče ke společnému setkání na letošním Tvořivém předvelikonočním odpoledni, které proběhne dnes na faře v Novém Jičíně od 15 hodin. Tvůrčí materiál a vedení bude zajištěno. Vstupné bude v dobrovolné výši jako příspěvek na tvůrčí materiál.

Mše sv. na Zelený čtvrtek na památku poslední večeře s mytím nohou bude v 18.00 hod. ve farním kostele. Prosíme ochotné muže o službu při mytí nohou. Nahlaste se u kostelníků. Po mši sv. bude společná adorace v Getsemanské zahradě.

Mládež děkanátu zve na Křížovou cestu, která se uskuteční přes noc ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek z N. Jičína do Štramberku. Vice na plakátku v kostele.

Na Velký pátek bude přísný půst od masa a újmy. V 10.00 hod. bude Křížová cesta a po ní první den novény k B. milosrdenství. V 15.00 hod. pak začnou obřady Velkého pátku pašijemi, uctíváním sv. Kříže a sv. přijímáním. Po obřadech bude možnost tiché adorace v Božím hrobě, pokud se přes noc najde dostatek ochotných adorátorů.

Adorace pak pokračuje přes celý sobotní den. Prosíme o zapsání se na adorační službu i během sobotního dne a hlavně hned po skončení obřadů Velkého pátku od 17 hodiny. Dary u Božího hrobu budou určeny na opravy chrámů ve Sv. zemi.

Velikonoční vigilie Ježíšova vzkříšení začíná na Bílou sobotu v 19.30 hod. večer u ohně na přilehlém Kostelním nám. vedle farního kostela.

Příští neděli bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. budou jako v neděli. Sbírka bude věnovaná na potřeby kněžského semináře. Na mše sv. si přineste velikonoční pokrmy k požehnání.

Všichni ministranti farnosti mají společnou přípravu na Zelený čtvrtek a Velký pátek ve středu v 18.15 ve farním kostele a na vigilii vzkříšení v sobotu v 9 hod. ráno. Prosíme rodiče ministrantů základní školy o zajištění účasti ministrantů.

Prosíme o účast určené skupinky ale i dobrovolníků na předvelikonočním úklidu na Zelený čtvrtek od 8.00 hod. ráno ve farním kostele. Především prosíme o zapojení mládeže, která má ze školy volno.

Comments are closed.