Nedělní ohlášky 18.3.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině. Přivádějte své děti hlavně v pátek na Křížovou cestu.

MamOáza srdečně zve v sobotu 24.3 od 15 hod. na Fibichovo nám. v N. Jičíně k společné Křížové cestě pod širým nebem nejen pro děti.

Charita a farnost Nový Jičín srdečně zvou děti, rodiče i prarodiče ke společnému setkání na letošním Tvořivém předvelikonočním odpoledni, které proběhne příští neděli 25.3 na faře v Novém Jičíně od 15 hodin. Tvůrčí materiál a vedení bude zajištěno. Vstupné bude v dobrovolné výši jako příspěvek na tvůrčí materiál.

V neděli 25.3 v 17 hodin se v evangelické modlitebně v N. Jičíně koná scénické čtení meditativního (předvelikonočního) díla J. Zeyera: EL CRISTO DE LA LUZ – Legenda toledská. Jedná se o literárně-hudební pásmo v podání herců Martiny Pavlíkové a Igora Dostálka z Rapsodického divadla v Olomouci a zároveň spolupracovníků Rádia Proglas a TV Noe. Více na plakátku v kostele.

V pátek bude již během ranní mše sv. a od 16:30 večer taktéž během mše sv. příležitost k sv. smíření před Velikonocemi. Tato příležitost bude v obvyklý čas i další neděli s tím, že se od 17 hod. bude další neděli zpovídat i ve Španělské kapli do večerní mše sv. Neodkládejte sv. smíření na poslední chvíli. Přehled příležitostí k sv. zpovědi a Velikonočních obřadů máte na nástěnce v kostele. Umožněte nemocným přijmout svaté svátosti o Velikonocích. Pokud nemohou přijít do kostela, je možné si domluvit návštěvu kněze přímo k nemocnému.

Dnes proběhla měsíční sbírka na opravy ve farnosti. Všem díky za každý dar na tento úmysl.
V sobotu na neděli v noci se mění zimní čas na letní. Posuňte si hodinky o jednu hodinu dopředu. Budeme tedy vstávat na mši sv. o hodinu dřív. A nyní si děti vyslechnou další příběh.

Comments are closed.