Nedělní ohlášky 11.3.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině. Přivádějte své děti hlavně v pátek na Křížovou cestu.

V pondělí v 17:30 bude na faře v přízemí setkání všech dopisovatelů a příznivců farního zpravodaje Okénko.

Naše farnosti opět letos tradičně plánují pobyt v italských Dolomitech od pátku 17.8. Možnost přihlášení bude pro naše farnosti s předstihem pro velký zájem od zítřejšího pondělí 12.3 nejlépe v kanceláři farnosti. Od středy 14.3 pak dostanou možnost zájemci mimo naše farnosti. Více informací na plakátku v kostele.

Na nástěnce máte také pozvánku pro mládež na Diecézní setkání mládeže Biscup s o. biskupem od 16.3 do 18.3 tentokrát v Hlučíně. Více info o přihlášení a registraci na plakátku. Doporučený spoj z Nového Jičína vlakem v pátek 15:35 hod.

A také na nástěnce naleznete pozvánku na Lamačské chvály, které se uskuteční v neděli 18.3 od 18 hod. v Katolickém domě v Lubině. Více na plakátku v kostele.

Vzkaz mladým naší farnosti:

Milí mladí přátelé, blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní setkání mládeže. Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.
Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

Myslím na vás v modlitbách, + Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež.

Charita Nový Jičín a Farnost Nový Jičín srdečně zvou ženy každého věku na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou: O LASKAVOSTI A HNĚVU. Duchovní obnova se bude konat v sobotu 21.4 od 9h do 17:30h na faře v Novém Jičíně. Přihlásit se můžete na mailu nebo telefonu uvedeném na plakátku v kostele nebo webu farnosti a Charity.

Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany: Sestry a bratři, v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti. Na tento úmysl zvláště pamatujme při všech mších svatých o 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Pro tento účel přidáváme text zvláštní přímluvy. Vaši čeští a moravští biskupové

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti. A nyní si děti vyslechnou další příběh.

Comments are closed.