Nedělní ohlášky 25.2.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině. Přivádějte své děti hlavně v pátek na Křížovou cestu.

Tento týden bude v pátek První pátek zasv. Nejsv. Srdci Ježíšovu. Ráno i večer bude rozšířená možnost k sv. smíření a celý den ve farním kostele tichá adorace. Prosíme o zajištění adorační služby po celý den na připravený lístek na stolečku ve farním kostele. Z toho důvodu se bude ve 3. a 4. lavici v předním bloku napravo topit.

Naše farnosti ve spolupráci s farnosti Strahovice a Chuchelná pořádají od 4.6 do 15.6 pouť po Itálii k italským světcům až na Sicílii. V autobuse jsou ještě 3 místa volná. Upozorňujeme, že dle solidních zpráv na italské Sicílii se nevyskytují imigranti, jak někdo roznáší mezi námi.

Kdo by se chtěl z řad Vás věřících obrátit na nás kněz s jakýmkoliv dotazem, prosbou nebo podnětem, může tak učinit přes naše e-maily, které jsou přítomné na našich webových stránkách. Své dotazy, prosím, nemusíte podepisovat a vhoďte je do krabičky na stolečku ve farním kostele, kde také naleznete lístky a propisovačky, kterými můžete hned dotaz napsat a vhodit do zmíněné krabičky na místě a to nejpozději ještě tuto neděli.

Tento pátek po večerní adoraci v 19 hod. budou mít všichni, kdo se chtějí zapojit do letošní Noci kostelů schůzku na faře.

Sbírka na opravy ve farnosti z minulé neděle vynesla obnos 20.810,- Kč. Dnešní sbírka byla obětována na Haléř sv. Petra. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Starší děti a dospělí (případně celé rodiny) mají za úkol objevovat kříže ve svém okolí, jak bylo vysvětleno minulou neděli. Když nějaký zajímavý kříž najdou, vyfotí ho včetně nápisu na něm a barevně vytisknou (rozměr podle zadání; pravděpodobně max. 10 × 15 cm). Vytištěný obrázek přinesou do kostela, kde bude umístěn do připraveného obrysu kříže. Kromě pořízení fotografie bude dobré, když objevovatelé křížů rozluští nápisy, zjistí historii kříže (kdo ho postavil a proč, v kterém roce) a v neposlední řadě se u kříže pomodlí, příp. kolem něj uklidí a vyzdobí ho kytičkou. A nyní přijdou dětí dopředu ke sloupu, kde je připraven kříž na boku, aby si vyslechli další příběh.

Comments are closed.