Nedělní ohlášky 18.2.2018

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině. Přivádějte své děti hlavně v pátek na Křížovou cestu.

Naše farnosti ve spolupráci s farnosti Strahovice a Chuchelná pořádají od 4.6 do 15.6 pouť po Itálii k italským světcům až na Sicílii. V autobuse jsou ještě 4 místa volná. Po 28.2 se dají k dispozici farnosti Strahovice, protože mají již obsazený plný počet míst. Upozorňujeme, že dle solidních zpráv na Sicílii se nevyskytují imigranti, jak někdo roznáší mezi nás.

Na nástěnce máte nabídku přednášky ve středu 21.2 o Vnitřním uzdravení, emocích a nalezení kořenů zranění, lží a svázanosti ve Vile u Machů v Kopřivnici.

Sv. otec František nás vyzýval, abychom tento pátek 23.2 prožili v modlitbě a postu za mír na celém světě a hlavně v africké Dem. republice Kongo a jižním Súdanu.

Dnešní sbírka byla obětována na opravy ve farnosti a příští neděli bude mimořádná sbírka Haléř sv. Petra, která mimo jiné je určená k tomu, aby Sv. otec mohl disponovat prostředky věřících, kterými pak pomáhá našim jménem postiženým na celém světě. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Kdo by se chtěl z řad Vás věřících obrátit na nás kněz s jakýmkoliv dotazem, prosbou nebo podnětem, může tak učinit přes naše e-maily, které jsou přítomné na našich webových stránkách. Tam jsou také uvedená u kontaktů telefonní čísla, na které můžete poslat sms-ku. Své dotazy, prosím, nemusíte podepisovat a vhoďte je do krabičky na stolečku ve farním kostele, kde také naleznete lístky a propisovačky, kterými můžete hned dotaz napsat a vhodit do zmíněné krabičky na místě, nejpozději do příští neděle.

Šatník Charity v N. Jičíně shání starší hluboké kočárky pro narozené miminka. Pokud můžete pomoci, obraťte se přímo na Charitu v N. Jičíně.

V letošním roce v rámci přípravy dětí a dospělých na Velikonoce nebudeme dávat konkrétní úkoly pro konkrétní týdny, ale úkol potrvá po celou postní dobu. Starší děti a dospělí (případně celé rodiny) mají za úkol objevovat kříže ve svém okolí. Když nějaký zajímavý kříž najdou, vyfotí ho včetně nápisu na něm a barevně vytisknou (rozměr podle zadání; pravděpodobně max. 10 × 15 cm). Vytištěný obrázek přinesou do kostela, kde bude umístěn do připraveného obrysu kříže. „Náš kříž“ se tak bude postupně během postní doby zaplňovat kříži našich předků. Bude to znamením naší sounáležitosti a víry, kterou jsme převzali od předchozích generací a kterou chceme nést dál. Kromě pořízení fotografie bude dobré, když objevovatelé křížů rozluští nápisy, zjistí historii kříže (kdo ho postavil a proč, v kterém roce) a v neposlední řadě se u kříže pomodlí, příp. kolem něj uklidí a vyzdobí ho kytičkou. Ti pečliví si mohou zavést sešitek, do něhož si své obrázky a poznatky budou vlepovat a zapisovat. Pokud by si někdo nevěděl rady s vytištěním obrázku kříže, přijďte, poradíme. Je možné také foto poslat na e-mail o. Aloise nebo farnosti. A nyní přijdou dětí dopředu ke sloupu, kde je připraven kříž na boku.

Comments are closed.