Nedělní ohlášky 11.2.2018

V pondělí v 17:30 na faře mají setkání všichni přispívatelé do farního zpravodaje Okénko.

V úterý v 18:00 hod. je na faře měsíční setkání všech, kteří přijali minulý rok sv. biřmování.

Popeleční středou začíná svatopostní doba. Je to den přísného postu od masa a újmy. Mše sv. s udělováním popelce bude ráno i večer ve farním kostele v obvyklý všední čas. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro ty, kteří se připravují na svůj křest tak také pro věřící k obnovení křestního vyznání o sobotní velikonoční vigilii. Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba, almužna a odříkání. V postní době se budeme modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině.

V rámci Národního týdne manželství pořádá mobilní hospic Strom života a Sbor adventistů přednáškový blok se čtyřmi zajímavými tématy s profesionálními a zkušenými lektory. Vše bude probíhat od pondělí 12.2.2018 do pátku 16.2.2018 vždy v 18:00 hod v Mobilním hospici Strom života ve vzdělávací místnosti na Kostelní ul. v Novém Jičíně. Vstupné je dobrovolné. Více informací na plakátku v kostele.

Naše farnosti ve spolupráci s farnosti Strahovice a Chuchelná pořádají od 4.6 do 15.6 pouť po Itálii k italským světcům až na Sicílii. Bližší informace máte na plakátku v kostele nebo na webu farnosti nebo přímo osobně přes o. Aloise. Zájemci se mohou závazně přihlásit se zálohou 7 tisíc korun na faře v kanceláři nebo přes o. Aloise do konce února. Máme omezený počet 26 míst v autobuse. Zbývá asi 10 volných míst. Schůzka zájemců bude v pátek 16.2 v 18:30 hod. na faře.
Sbírka na příští neděli bude obětována na opravy ve farnosti.

Výzva ke dni modliteb a půstu za mír:

Bratři a sestry, papež František se k nám před čtrnácti dny obrátil těmito slovy: „Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února prvního postního týdne. Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Stejně jako jindy při podobných příležitostech zvu také bratry a sestry, nekatolíky a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou považovat za vhodný, a tedy všichni společně. Náš nebeský Otec stále naslouchá svým dětem, které k němu volají v úzkostech a bolestech, »uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje« (Žl 147,3). Vyslovuji tuto důraznou výzvu, abychom také my uslyšeli tento křik a každý si položil ve svém svědomí před Bohem otázku: »Co mohu učinit pro mír?« Zajisté se můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm nebo na ní závisí. Vítězství dosažená násilím jsou totiž falešná, avšak pracovat pro mír prospívá všem!“ Také já, jako váš bratr a biskup, vás prosím, abyste se v pátek soustředěně obrátili v modlitbě o dosažení pokoje a spolu s postním úsilím se postavili před nebeského Otce, abyste vyprošovali mír do všech míst zasažených tragédií válek a nenávisti. Jistě se rozhojní Otcovo milosrdenství, když připojíte také intenzivní prosbu za nám blízkou Ukrajinu.

Ze srdce vám žehná biskup František Václav

Comments are closed.