Nedělní ohlášky 28.1.2018

Ve čtvrtek 1.2 proběhne odstrojování a úklid stromků a betléma ve farním kostele po ranní mši sv. Prosíme o pomoc při tomto odstrojování a úklidu.

V pátek 2.2 bude svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnic. Prosím doneste si svíce k požehnání na ranní a večerní mši sv. Zároveň bude První pátek zasvěcený Nejsv. Srdci Ježíšovu. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření a během dne bude ve farním kostele celodenní tichá adorace. Prosíme o zapsání se na adorační službu na stolečku ve farním kostele, při které se bude topit ve třetí a čtvrté lavici vpravo v předních lavicích. Po mši sv. ještě bude hodinová adorace, která začne adorací rodičů s dětmi.

V sobotu při ranní mši sv. se bude na konci udělovat individuálně svatoblažejské požehnání.

Další neděli 4.2.2018 proběhne ve spolupráci farností s Charitou již tradiční Maškarní ples pro děti s rodiči a prarodiči aneb možná přijde i kouzelník od 14:30 hod. ve Fokusu v N. Jičíně. Více informací je na nástěnce nebo webu farnosti.

Jednota Orel Nový Jičín srdečně zve na Orelský končinový ples, který se uskuteční 9.2.2018 od 19:30 v Orlovně v Loučce. Více informací na plakátku v kostele.

Naše farnosti ve spolupráci s farnosti Strahovice a Chuchelná pořádají od 4.6 do 15.6 pouť po Itálii k italským světcům až na Sicílii. Bližší informace máte na plakátku v kostele nebo na webu farnosti nebo přímo osobně přes o. Aloise. Zájemci se mohou závazně přihlásit se zálohou 7 tisíc korun na faře v kanceláři nebo přes o. Aloise. Máme omezený počet 26 míst v autobuse jako u poutě do Fatimy. Schůzka zájemců bude někdy v druhé polovině února a bude upřesněna v ohláškách.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 17.468,- Kč. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.