Nedělní ohlášky 7.1.2018

V úterý 9.1 v 18:00 hod. mají na faře měsíční setkání všichni, kteří přijali v minulém roce sv. biřmování.

Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 20.1.2018 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny.

Srdečně jste zváni již na 5. farní ples, který je spolupořádaný s Charitou Nový Jičín. Ples se uskuteční v sobotu 27.1.2018 v Orlovně v Loučce. Využijte příležitost na vzájemné setkání, zatančit si a pobavit se. Uvítáme dary do tomboly, které můžete přinést do sakristie nebo kněžím. Vstupenky v předprodeji jsou v sakristii. Více informací k plesu na plakátcích nebo na webu farnosti. Na všechny se těší pořadatelé.

V neděli 4.2.2018 proběhne ve spolupráci farností s Charitou již tradiční Maškarní ples pro děti s rodiči a prarodiči aneb možná přijde i kouzelník od 14:30 hod. ve Fokusu v N. Jičíně. Více informací je na nástěnce nebo webu farnosti.

Zapisují se úmysly na mše sv. na měsíce duben, květen a červen nového roku. Také jsou volné úmysly na konci ledna až do března. Úmysly si můžete v tomto týdnu nechat zapsat po ranní mši sv. na požádání nebo v hodinách kanceláře.

Kdo by chtěl přijmout do svého domu sochu P. Marie Růže Mystické k modlitbě, může se zapsat na lístek na stolečku ve farním kostele od volného dubnového termínu. Socha se přenáší ve čtvrtek co 14 dní.

Výzva našich biskupů k volbám presidenta:

Milí přátelé, sestry a bratři, jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování. Vaši čeští a moravští biskupové

Comments are closed.