Nedělní ohlášky 31.12.2017

V pátek bude první pátek, proto bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer a po celý den bude ve farním kostele adorace. Bude se topit ve třetí a čtvrté lavici vpředu napravo. Kdo by chtěl pomocí s adorační službou během dne, může se zapsat na lístek na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace.

Voda, kadidlo a křída se budou žehnat v sobotu 6.1 na slavnost Zjevení Páně, která je zasvěceným svátkem, při ranní mši sv. v 7.30 hod. ve farním kostele. Tříkrálovou požehnanou vodu si můžete odnést po této mši sv. v nádobkách nebo po každé další mši sv. ze sakristie.

Od 1.1 do 14.1.2018 proběhne koledování – stále se hledají koledníci menší, starší i dospělí, kteří by byli ochotni pomoci. Kontakty jsou na nástěnce nebo na webu Charity Nový Jičín. V pondělí, na Nový rok, na desáté mši sv. ve farním kostele proběhne na konci mše sv. požehnání koledovníkům. Po této mši sv. ale i po ranní mši sv. si mohou koledovníci vyzvednout potřebné věci ke koledování na faře nebo v další dny na Charitě u dolní brány. V neděli 11.2 od 14.30 hod. pak bude poděkování koledníkům v kině Květen a bude promítnut film Paddington 2. Lístky do kina obdrží koledníci a jejich rodinní příslušníci přes místního koordinátora.

Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 20.1.2017 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny.

Srdečně jste zváni již na 5. farní ples, který je spolupořádaný s Charitou Nový Jičín. Ples se uskuteční v sobotu 27.1.2018 v Orlovně v Loučce. Využijte příležitost na vzájemné setkání, zatančit si a pobavit se. Uvítáme dary do tomboly, které můžete přinést do sakristie nebo kněžím. Vstupenky v předprodeji budou od zítřka v sakristii. Více informací k plesu na plakátcích. Na všechny se těší pořadatelé.

V neděli 4.2.2018 proběhne ve spolupráci farností s Charitou již tradiční Maškarní ples pro děti s rodiči a prarodiči aneb možná přijde i kouzelník od 14:30 hod. ve Fokusu v N. Jičíně. Více informací je na nástěnce nebo webu farnosti.

Zapisují se úmysly na mše sv. na měsíce duben, květen a červen nového roku. Také jsou volné úmysly na leden až březen. Konkrétně jsou volné úmysly na další týden v lednu. Úmysly si můžete v tomto týdnu nechat zapsat po ranní mši sv. na požádání nebo v hodinách kanceláře.

Dnes odpoledne na zakončení starého roku již mše sv. nebude. Nyní na konci mše sv. při výstavu Nejsv. sv. oltářní se pomodlíme litanie sv. patronům českým, zazpíváme Te Deum a svěříme nový rok s prosbou o sv. požehnání svátostnému Spasiteli.

Comments are closed.