Nedělní ohlášky 24_12_2017

Zítra, na první svátek vánoční – slavnost Narození Páně, která je zasvěceným svátkem, budou mše sv. jako v neděli.

V úterý, na druhý svátek vánoční, budou mše sv. taktéž jako v neděli. V 9.00 hod. bude také mše sv. v kostele v Žilině.

Ve středu 27.12 v 15.00 hod. bude vánoční benefiční varhanní koncert, jehož výtěžek půjde na podporu mobilního hospice Stromu života ve farním kostele.

V pátek 29.12 v 18.00 hod. bude vánoční koncert Městského dechového orchestru ve spolupráci se farní schólou ve farním kostele.

V sobotu 30.12 v 18.00 hod. bude duchovní vánoční koncert sboru Ondráš ve farním kostele.

Příští neděli na svátek sv. Rodiny proběhne při mší sv. dopoledne ve farním kostele obnova manželských slibů. Na konci mší sv. bude výstav Nejsv. sv. oltářní a po modlitbě litanií k českým sv. patronům, zpěvu Te Deum, kterým vyjádříme díky Bohu za rok 2017, budeme prosit za nový rok 2018 s následným sv. požehnáním. Obvyklá večerní mše sv. k ukončení starého roku na sv. Silvestra tento rok již nebude.

Od 1.1 do 14.1.2018 proběhne koledování – stále se hledají koledníci menší, starší i dospělí, kteří by byli ochotni pomoci. Kontakty jsou na nástěnce nebo na webu Charity Nový Jičín. V pondělí, na Nový rok na desáté mši sv. ve farním kostele proběhne na konci mše sv. požehnání koledovníkům. Po této mši sv. si mohou koledovníci vyzvednout potřebné věci ke koledování na faře nebo v další dny na Charitě u dolní brány. V neděli 11.2 pak bude poděkování koledníkům v kině Květen.

Všem, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy vánoc úklidem, výzdobou, zpěvem a službou patří jménem celé farnosti velký dík za pomoc. Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 20.1.2018 v 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny.

Betlémské světlo je k dispozici tady ve farním kostele u bočního oltáře k odnesení a bude k dispozici i dnes ve Španělské kapli při vánoční mši sv. v 15.00 hod. a při mši sv. v noci ve 23.00 hod. ve farním kostele.

Comments are closed.