Nedělní ohlášky 17.12.2017

Dnes naposledy je prodejní výstavka Klubu rukodělných prací Charity N. Jičín na faře. Rozpis bohoslužeb, příležitostí k sv. smíření, provoz betléma ve Španělské kapli o Vánocích máte ve zpravodaji Okénko, který je k dispozici na stolečku nebo na nástěnce a webových stránkách farnosti.

Na Štědrý den v neděli 24.12 bude již v 15:00 hod. ve Španělské kapli vánoční vigilijní mše sv. určená nejen dětem ale i mše sv. v noci – tzv. „půlnoční“ ve 23:00 hod ve farním kostele. Dopolední mše svaté na Štědrý den budou jako obvykle ze 4. neděle adventní v 7:30 a v 10:00 hod. ve farním kostele s možností sv. smíření během mší sv.

Blíží se tříkrálové koledování, které bude letos od 1.1.2018 do 14.1.2018. Prosíme jménem Charity o dobrovolníky z řad dospělých i dětí k pomoci zajistit koledování v celém městě a okolí. Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku Markétu Brožovou mobil: 734 685 762, nebo e-mailem na tks@charitanj.cz V pondělí 1.1.2018 po velké mši sv., kde koledníci obdrží požehnání, od 11:00 do 12:00 se bude na faře vydávat vybavení pro koledníky. V případě, že koledníci nebudou moci v tomto termínu se dostavit, je možnost vyzvednutí vybavení každý všední den v Charitním domě matky Terezy na Dolní bráně.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 20.964,- Kč. Všem díky za dary na tento úmysl.

Všem, kteří ve čtvrtek 21.12 po ranní mši sv. přijdou pomoci s instalací a nastrojením stromků, betléma a výzdobou farního kostela a v pátek 22.12 po ranní mši sv. s úklidem ve farním kostele před letošními svátky, patří předem veliké díky jménem celé farnosti. Prosíme o připojení dobrovolníků mimo rozplánované služby na páteční úklid farního kostela.

Comments are closed.