Nedělní ohlášky 3.12.2017

Zítra, v pondělí, bude v 17:30 hod. na faře sekání všech příznivců a dopisovatelů farního zpravodaje Okénko.

V pátek bude doporučený zasvěcený svátek slavnost Neposkvrněného početí P. Marie. Mše sv. jako obvykle v pátek. Po páteční večerní mši sv. bude na faře setkání všech, kteří přijali letos sv. biřmování a nebo ji přijali před pěti lety.

V sobotu 9.12 na poutní mši sv. k sv. Mikuláši v kostele v Žilině v 8:00 hod. zahraje na varhany Petr Strakoš, na trubky David Škařupa a Václav Křesina, zpěv Renáta Heraltová.

V sobotu 9.12 se bude od 8:30 hod. stavět betlém ve Španělské kapli, a na začátek stavění, t.j. snášení částí betléma z pavlače bude zapotřebí pomoci ochotných rukou, zejména mladších silných mužů. Stejně tak bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve Španělské kapli ve vánočním čase, kdy bude otevřen pro veřejnost. Ochotní tatínci se mohou přihlásit u paní varhanice Šnerchové.

V sobotu 9.12 od 17:00 hod. se uskuteční koncert duchovní hudby – zazní barokní skladby především Johanna Sebastiana Bacha a Roberta Valenrina. Vstupné dobrovolné.

Centrum pro rodinu v Ostravě bude od 11.1 pořádat Kurz efektivního rodičovství na faře v N. Jičíně. Více informací k přihlášení máte na plakátku v kostele.

Charita nabízí farníkům, zejména rodinám s dětmi, aby se připojili ke každoroční adventní akci: Dárek pro Ježíše, ve které mají rodiny možnost převzít fotografii dítěte, za které můžou během adventu obětovat své modlitby a kterého pak obdarují. Dárky, které přinesete na 3. adventní neděli do kostela, jim budou předány v Charitním domě na Štědrý den. Fotky a podrobnosti bude předávat paní Adamcová po mši svaté u bočního oltáře.

Charita pořádá na 1. a 2. neděli adventní na faře v Novém Jičíně adventní prodej křesťanských knih pro všechny věkové kategorie, stolních a liturgických kalendářů a dárkových drobností. A podobně Charitní klub rukodělných prací bude mít o 1. až 3. neděli adventní prodejní výstavku svých prací. Prodej bude probíhat od 8:30 do 11:45 hodin. Jste srdečně zváni.

Církevní škola sv. Anežky České v Odrách má ve čtvrtek 11.1.2018 den otevřených dveří. Pro zájemce je na stolečku propagační materiál a více informací je na nástěnce.

Na konci dopoledních bohoslužeb si mohou předplatitelé diecézního zpravodaje Okno vyzvednout v sakristii nové číslo s tím, že se vybírá na předplatné na příští rok 110,- Kč i pro ty, kteří by chtěli zpravodaj nově odebírat.

Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy v naší farnosti.

Comments are closed.